TAKE-AWAY FOOD BAGS

0₫

Mô tả

Túi giấy chuyên đựng thực phẩm với 2 màu cơ bản: màu kraft và màu trắng. Dòng màu kraft không tráng lớp PE đối với sản phẩm không chứa dầu mỡ. Dòng màu trắng có tráng lớp PE với sản phẩm có chứa dầu mỡ

Bình luận

Sản phẩm khác