HOT CUP LIDS

0₫

Mô tả

Có 4 dòng nắp dùng cho đồ uống nóng: Button, Spout, Click-Back và Combo. Riêng Click-Back và Combo chỉ có duy nhất một màu trắng. Button và Spout có hai màu trắng và đen

Bình luận

Sản phẩm khác